Please update your Flash Player to view content.

Vedení účetnictví

(dříve podvojné účetnictví)

Nabízím

 • vedení účetnictví právnickým osobám, fyzickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a ostatním fyzickým osobám, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí.

 

 • vedení účetnictví v souladu s účetními metodami, platnými zákony, účetními standardy a interními předpisy účetní jednotky týkající se vedení účetnictví
 • zpracování metodiky účetnictví na míru firmy
 • účtový rozvrh, tj. sestavení přehledu účtů pro potřebu zpracování všech účetních případů účetní jednotky
 • účetní deník - přehled všech účetních operací chronologicky za dané období
 • hlavní kniha - přehled všech účetních operací seřazených věcně s obraty za konkrétní období a konečnými zůstatky účtů
 • kniha pohledávek a závazků
 • obratová předvaha
 • majetková evidence
 • pravidelné zpracování předaných účetních dokladů, sestavení průběžné účetní závěrky na základě požadavku klienta a jejich vyhodnocování
 • sestavení roční účetní závěrky
 • příprava podkladů pro audit
 • finanční analýza, zpracování výkaznictví pro klienta, pravidelné vyhodnocování vybraných ukazatelů hospodaření
 • vypracování výroční zprávy
Joomla templates by Joomlashine