Please update your Flash Player to view content.

Daňové poradenství

Jako daňová poradkyně jsem registrována Komorou daňových poradců ČR pod číslem osvědčení 04354.

Zaměřuji se především na malé a střední podnikatele, právnické a fyzické osoby. Služby zároveň poskytuji i firmám podnikajícím v zahraničí.

Zajišťuji následující služby

  • komplexní daňové poradenství a konzultace v oblasti ekonomiky a účetnictví
  • vypracování daňových přiznání ke všem druhům daní
  • zastupování před správcem daně v rámci klientem poskytnuté plné moci, úzká součinnost v průběhu daňové kontroly, zpracování řádných a mimořádných opravných prostředků
  • zajištění auditu a spolupráce s auditorem
  • daňová optimalizace
  • daňový audit, tj. ověření správnosti sestavení daňového základu
  • průběžný daňový dohled - přímá účast při zpracování daňové evidence a účetnictví a transformace výsledů hospodaření na daňový základ
  • zajištění odkladu podání daňových přiznání k daním z příjmů fyzických a právnických osob a jejich podání v prodloužené lhůtě na základě zplnomocnění udělené klientem
Joomla templates by Joomlashine